โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-0007 โทรสาร 0-3677-0007 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดใกล้บ้านท่าน

คอมเมนท์