ปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านหมี่ จัดตั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือศูนย์พักคอย นั้น ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหนองเต่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และในสถานกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยไม่มีผู้ป่วยเข้าพักจึงขอปิดปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

คอมเมนท์

เอกสารแนบ