รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงานการศึกษา

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์