รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-30 เม.ย.2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์