นโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์