เตือนภัยเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ประชาชนส่วนใหญ่บูชาไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ประกอบช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อาการแห้งแล้ง ลมแรง อาจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูป เทียน บูชา และการเผากระดาษ เมื่อเสร็จแล้วควรดูแลดับไฟให้เรียบร้อย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ