ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์