กฎหมายน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชาสัมพันธ์กฎหมายน่ารู้ใน 3 เรื่องดังนี้

1.สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
2.ข้าวสารบรรจุถุง ต้องมีสลาก
3.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “ฉบับแก้หนี้”
คอมเมนท์