ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์

PM 2.5 คือ มลพิษทางอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุมคามสุขภาพหากเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งปอด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประชาสัมพันธ์ อันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 กลุ่มเสี่ยง วิธีป้องกันและดูแลร่างกาย

คอมเมนท์