แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงหมาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือหรือในรูปแบบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์