การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีพ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์