ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 บ้านลาด อบต.หนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นางอรพิฯ จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดย นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำลานออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 บ้านล้าด ซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายชนิด จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถมาใช้บริการออกกำลังกายได้

คอมเมนท์