จำหน่ายเสื้อที่ระลึก “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ศูนย์โรคหลอดเลือกสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี จึงประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อที่ระลึก “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์