ข้อมูลจัดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จขัดส่งข้อมูลจุดบริการสถานอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการสนับสนุนโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ตามรายละเอียดแนบท้าย

คอมเมนท์