ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่่ยวข้าวนาปีแล้ว ขอความร่วมมืองดการเพราะปลูกข้าวต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์