แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษและสังเกตลักษณะของเห็ดพิษ รวมถึงอาการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ประชาชนทราบ

คอมเมนท์