กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา 7)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่อบต.หนองเต่าได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารศึกษา 7) ตั้งแต่วันที่ 6-29 พ.ค. 2558 แล้วนั้น จึงกำหนดการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.2558 เวลา 08.00 น. เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์