การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวิฑูรย์ถึงบ้านนางจำเนียร

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูรย์ เปรมกมล ถึงบ้านนางจำเนียร วิชานงค์ หมู่ที่ 1 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/คสล.วิฑูรย์ ถึง จำเนียร.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์