ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอัมพร ถึงปากทางเข้าโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

ข้อมูลราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอัมพร ถึงปากทางเข้าโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

{pdf=files/แบบ ปปชโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอัมพร.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์