การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางนันทา ไตรสุดตาถึงบริเวณบ้านนายสมหมาย ศรีจันดี หมู่ที่ 5

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางนันทา ไตรสุดตา ถึงบริเวณบ้านนายสหมาย ศรีจันดี หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/โครงการก่อสร้างถนนนันทา-สมหมาย.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์