การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านจากทางที่พักผู้โดยสาร ถึงหน้าบ้านนายก้มเกล้า พุฒิเกิด หมู่ที่ 1 ต.หนองเต่า

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านจากทางที่พักผู้โดยสารถึงหน้าบ้านนายก้มเกล้า พุฒิเกิด หมู่ที่1 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/โครงการลงคสล. ม.๑.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์