การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายธงชัย กำเนินดวงถึงนานายธวัชชัย ช่างสากล หมู่ที่ 7

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายธงชัย กำเนินดวงถึงนานายธวัชชัย ช่างสากล หมู่ที่ 7 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/โครงการลงลูกรัง ม.๗.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์