ราคากลางโครงการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ข้อมูลราคากลาง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ