ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาด ถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5520 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ข้อมูลราคากลาง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ