ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

ข้อมูลราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

 

{pdf=files/โครงการถมดิน หน้า ศพด. อบต.หนองเต่า.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์