การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า หมู่ที่ 5 บ้านลาด

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการถมดินบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารต่อไปนี้

 

{pdf=files/ปปช.1 โครงการถมดินหน้า ศพด. อบต.หนองเต่า 2.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์