การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

ข้อมูลราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการติดตั้งเสียตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/ประกาศราคากลางเสียงตามสาย ม.8.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์