ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 โคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-buidding)

ประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมูที่ 2 โคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งที่เป็นเงิน 2,106,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

{pdf=files/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding ) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์