ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 โคกสุข กว้าง 6 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 โคกสุข ตำบลหนองเต่า กว้าง 6 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนอองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,870,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์