รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาดถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา
คอมเมนท์