ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 ต.โคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมูที่ 2 โคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

 

{pdf=files/14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์