ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์