ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์