ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Printromix รุ่น P8000 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Printromix รุ่น P8000 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์