ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL-L3270 และเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Laser Jet Pro 404 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL-L3270 และเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Laser Jet Pro 404 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์