ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์