ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์