ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4402 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4402 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์