ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 415-59-0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 415-59-0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์