ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร์ อภิลักษณ์ หมู่ที่ 4 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร์ อภิลักษณ์ หมู่ที่ 4 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ