ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์