ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง (ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ