ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (แรงงาน) ตำแหน่งคนงานทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการโครงการจัดจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) ตำแหน่งคนงานทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์