กำหนดวัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

คอมเมนท์

เอกสารแนบ