ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คอมเมนท์

เอกสารแนบ