ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
คอมเมนท์

เอกสารแนบ