ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
คอมเมนท์