สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังบริเวณเลียงคลองลำโพนทอง หมู่ที่ 5

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังบริเวณเลียบคลองลำโพนทอง ถึงนานางเยื้อน พรมพล (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยลงลูกรังถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉบี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 1,320 ลบ.ม. (ตามแบบอบต.หนองเต่า) โดยผู้สนใจสามารถยื่นซองได้ระหว่างวันที่ 9-23 ก.ค. 58 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์