ประกาศสอบราคา 4 โครงการ

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยอบต.หนองเต่ามีความสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คอมเมนท์