สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถซื้อซองได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง อบต.หนองเต่า ในวันที่ 14 ธ.ค. ถึงวันที่ 25 ธ.ค. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์